Kesäkokousasioita

5§ Rauhoitusalueet

Sorsastukselta: Töysänjoki, Ponnenjärven ja rautatiesillan välinen alue, Särkilampi ja Vierulampi

(2000- 2024) talojen läheisyyden vuoksi ja Kosolanjärvi. Jokitien varressa olevilla kuhalammikoilla

veteen ampuminen kielletty. Sorsia varten tehdyille sorsalammille ei saa mennä ilman omistajan lupaa.

Keskusteltiin voisiko Vierulammen rauhoituksen purkaa jo. Tuli kahdenlaisia mielipiteitä, joten äänestettiin. Äänestyksen tuloksena rauhoitus jatkuu edelleen.

Vuosikokouspäätöksiä

Tärkeimpiä vuosikokousasioita. 

  • Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Mika Saarimäki valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi.

  • Johtokunnan jäsenten vaali

Erovuorossa: Kallioniemi Tero, Saarimäki Mika, Purmonen Mikael, Juha Vainionpää

Muut jatkavat, mutta puheenjohtajaksi siirtyneen Mika Saarimäen tilalle valittiin Mika

Haavisto.

Jäsenmaksu

 

Seuran jäsenmaksu tulee maksaa omatoimisesti pankkiin 40€/v ja maanvuokraaja 20€/v

Jakokunnan osakkaan ja metsästysseuran jäsenen sorsalupa maksu 4€.

 

OP   FI36 54850240012693                    SP   FI9841080011194746

  • Jos maksaa jäsenmaksun nyt ja sitten kun keskitettyyn laskutukseen siirrytään ja lasku tulee niin ei tarvitse uudelleen maksaa.

Tilaa syöte Töysän Metsästysseura Ry RSS