Kesäkokouksen päätöksiä

Rauhoitusalueet
- Sorsastukselta: Töysänjoki, Ponnenjärven ja rautatiesillan välinen alue, Särkilampi
(2000- 2024) talojen läheisyyden vuoksi ja Kosolanjärvi. Jokitien varressa olevilla
kuhalammikoilla veteen ampuminen kielletty.
Harjun Mikan ja Keskisen Matin sorsalammille meneminen on kielletty ilman
omistajan lupaa.
- Pienriistanmetsästykseltä: Pururata 150m leveydeltä. Lintukalliontie-
Metsästysmajantie-J Herralan metsäautotie- Isokalliontie välinen alue.
Kenneljaosto ilmoittaa tekstiviestillä koemaastoja koskevat rauhoitukset tarvittaessa.
Isommat kokeet ilmoitetaan lehdessä.
- Pettunevalle ei ajeta autolla Paavolan peltotietä pitkin. Tiellä on kieltomerkki.

Metsästysajat
- Sorsastus: klo 6-23 ja valtion määräämät ajat
- Metsäkanalinnut: Riistakeskuksen määräämät ajat
- Jänis: valtion määräämä aika, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa
- Kauris: Kauriin metsästys päättyy 31.1. Mikäli lunta tulee paljon johtokunta voi
päättää metsästyksen aikaisemmin. Kaurispukin kevätjahti sallitaan.
- Suurpetojen pyyntiin osallistutaan jos saadaan alueelle lupia.
Joulurauha kaikelta metsästykseltä 24- 25.12

Saaliskiintiöt
- 1 urosteeri tai 1urosmetso
- Pyyn ja kyyhkyn metsästyksessä ei kiintiötä
- Jänis: kiintiöstä vapaa, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa
- Kanadanmajava: Pertille tekstiviesti jos on menossa. Tarvittaessa Pertti käy
tarkastamassa.
- Metsäkauris: Ei kiintiötä. Rajoitus 1eläin/metsästäjä/kausi ja vain urosta ja vasaa
saa ampua. Kaurisjahdin yhteyshenkilönä toimii Mikael Purmonen, hänelle ilmoitus
kaadosta niin saadaan seurattua saalistilannetta. Jos syksyllä tai talvella ampuu
kauriin niin ei saa ampua enää keväällä, eli 1/metsästäjä koskee koko kautta.

Vieraskortit
- Sorsastusmaksu 20€/pv, kausikortti kyyhky + sorsa 50€, maksutositteessa mainittava
isännän nimi. Jakokunnan osakkaan ja metsästysseuran jäsenen sorsalupa maksu 4€. Myös
jakokunnan osakkaan on mainittava isännän nimi. Sorsalupa sisältää kyyhkyn
metsästyksen, vesistöjen rannoilla ylilentävät kyyhkyt.
- Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen päiväkortti 10€/pv, ei kiintiötä.
- Pienpetojen metsästykseen ei tarvita päiväkorttia. Seuran jäsen oltava mukana.
- Majavan pyynnin päiväkortti 20€/2 peräkkäistä päivää. Seuran jäsen oltava mukana.
Päiväkortti maksettava pankkiin ennen metsästystä.
- Kausivieraskortti 100€ niille jotka eivät pääse jäseniksi. Johtokunta myöntää kaudeksi
kerrallaan. Ei sisällä sorkkaeläimiä.

Muuta
- Töysän metsästysseuran vetäjä suurpetojahdeissa on puheenjohtaja Pertti Julku.
- Seuraan valittiin 8 uutta jäsentä. Sekä maanomistajia että tavallisia jäseniä.
- Lapsille ja nuorille suunnattua eräkerhoa jatketaan syksyllä, kun keksitään mitä
tehdään. (Ideoita ja ajatuksia saa esittää sihteerille!:D)
- Majava-alueet:
- Tuurinjoki, erityistä varovaisuutta noudatettava talojen läheisyyden vuoksi
- Häjylampi ja Häjypuro
- Valkohäntäpeuralle on saatu 1 lupa. Luvalla saa ampua yhden uroksen tai kaksi vasaa.
Kaataja maksaa seuralle 100 € uroksesta, vasasta 50€. Lehtosen Tepolta kysyttävä saako
mennä jahtiin ja Tepolle ilmoitus myös kaadosta

Seuran jäsenmaksu tulee maksaa omatoimisesti pankkiin 40€/v ja maanvuokraaja 20€/v

OP FI36 54850240012693 SP FI83 49241050000200