TÖYSÄN METSÄSTYSSEURA RY:n vuosikokousasioita

- Pertti Julku valittiin jatkamaan puheenjohtajana.
- Johtokuntaan valittiin uusi jäsen, Markku Kangassalo, Koivulan Laurin tilalle.
- Liittymismaksu ollut 50€ ja jäsenmaksu 40€/v, maanvuokranneilta 20€/v ja ne päätettiin
pitää samana.
- Vuosikortti 100€ niille jotka eivät pääse jäseniksi. Johtokunta/puheenjohtaja myöntää
vuodeksi/kerta. Kortti ei oikeuta metsästämään hirvieläimiä.
- Uusia jäseniä hyväksyttiin neljä.
- Huvilan Matti ilmoitti eroavansa rahastonhoitajan tehtävistä ja hänelle myönnettiin ero.
Uudeksi rahastonhoitajaksi valittiin Hautalan Marko.
- Päätettiin siirtyä Metsästäjäliiton keskitettyyn jäsenmaksulaskutukseen. Saarimäen Mika
hoitaa asiaa eteenpäin.
- Kirjanpito siirrettiin Huvilan Matilta Marko Hautalalle.
- Majava-alueita: Häjypuro, Tuurinjoki, Mutkankylän Liesjärvi, Mustalampi, Kangaslampi
- Puhuttiin huutokaupasta kesälle. Jos jokainen vähän miettisi/katselisi 20-50€ arvoisia
tavaroita huutokauppaan jos sellainen järjestetään.