hirvimiesten maksuihin käytetään samoja tilejä kuin jäsenmaksuihin