Hirviporukka 2019

Lupia anottiin 37      Vuoden 2019 lihamaksuksi sovittiin 110 €.
Viivakoodi ja virtuaaliviivakoodi vuoden 2019 maksulle:


436548502400126930001100000000000000000000005555191011