Kesäkokouksen päätöksiä

Rauhoitusalueet

 • Sorsastukselta: Töysänjoki, Ponnenjärven ja rautatiesillan välinen alue, Särkilampi ja Vierulampi (2000-2024) talojen läheisyyden vuoksi ja Kosolanjärvi. Jokitien varressa olevilla kuhalammikoilla veteen ampuminen kielletty. Sorsia varten tehdyille sorsalammille ei saa mennä ilman omistajan lupaa
 • Pienriistanmetsästykseltä: Pururata 150m leveydeltä. Lintukalliontie- Metsästysmajantie-  J Herralan metsäautotie- Isokalliontie välinen alue. Kenneljaosto ilmoittaa tekstiviestillä koemaastoja koskevat rauhoitukset tarvittaessa. Isommat kokeet ilmoitetaan lehdessä. Pettunevalle ei ajeta autolla Paavolan peltotietä pitkin. Tiellä on kieltomerkki.

Metsästysajat

 • Sorsastus: klo 6-23 ja valtion määräämät ajat
 • Metsäkanalinnut: Riistakeskuksen määräämät ajat
 • Jänis: valtion määräämä aika, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa
 • Kauris: Kauriin metsästyksessä käytetään valtion aikaa. Mikäli lunta tulee paljon johtokunta voi päättää metsästyksen aikaisemmin. Kaurispukin kevätjahti hyväksytään. 1 kevätpukki/metsästäjä.
 • Suurpetojen pyyntiin osallistutaan jos saadaan alueelle lupia. 1 karhulupa saatu alueelle
 • Joulurauha kaikelta metsästykseltä 24- 25.12

Saaliskiintiöt

 • 2 urosmetsäkanalintua joista toinen voi olla metso
 • pyyn ja kyyhkyn metsästyksessä ei kiintiötä
 • Jänis: kiintiöstä vapaa, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa
 • Kanadanmajava: Pertille tekstiviesti jos on menossa. Tarvittaessa johtokunnan jäsen käy tarkastamassa.
 • Metsäkauris: Ei muuta rajoitusta, kuin että vain yksi kevätpukki/metsästäjä. Urosta, vasaa ja yksinäistä naarasta saa ampua.  Kaurisjahdin yhteyshenkilönä toimii Mikael Purmonen, hänelle ilmoitus kaadosta niin saadaan seurattua saalistilannetta.

Vieraskortit

 • Sorsastusmaksu 20€/pv, kausikortti kyyhky + sorsa 50€, maksutositteessa mainittava isännän nimi.
  • Jakokunnan osakkaan ja metsästysseuran jäsenen sorsalupa maksu 4€. Myös jakokunnan osakkaan on mainittava isännän nimi.  Sorsalupa sisältää kyyhkyn metsästyksen, vesistöjen rannoilla ylilentävät kyyhkyt.
 •  Kaurispäiväkortti 30€/päivä.
 • Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen päiväkortti 10€/pv, ei kiintiötä.
 • Pienpetojen ja varislintujen metsästykseen ei tarvita päiväkorttia. Seuran jäsen oltava mukana.
 • Majavan pyynnin päiväkortti 20€/2 peräkkäistä päivää. Seuran jäsen oltava mukana. Päiväkortti maksettava pankkiin ennen metsästystä.
 • Kausivieraskortti 100€ niille jotka eivät pääse jäseniksi. Johtokunta myöntää kaudeksi kerrallaan. Ei sisällä sorkkaeläimiä, paitsi villisian.  Kausikortteja on myyty muutama.

Muut asiat

 • Hirvimiesten kokous majalla 29.9.2019 klo 16.00. Kaikkien hirvimetsälle aikovien on oltava paikalla ainakin edustajan kautta, paperit mukaan. Ilmoittautumiskaavake myös.
 • Valkohäntäpeurapalaveri 25.8.2019 klo 16.00 majalla.
 • Kesäkokous vahvisti, että verkkopankkitunnukset hankitaan Hautalan Markolle.
 • Eläinten ruokintoihin AINA maanomistajan lupa.
 • Majava-alueita ainakin: Liesjärvi, Vuorijärvi, Lahnalampi, Mustalampi ja Lauttalampi.