Vuosikokouspäätöksiä

Tärkeimpiä vuosikokousasioita. 

 • Johtokunnan puheenjohtajan vaali

Mika Saarimäki valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi.

 • Johtokunnan jäsenten vaali

Erovuorossa: Kallioniemi Tero, Saarimäki Mika, Purmonen Mikael, Juha Vainionpää

Muut jatkavat, mutta puheenjohtajaksi siirtyneen Mika Saarimäen tilalle valittiin Mika

Haavisto.

 • Kahden toiminnantarkastajan valinta ja heille varamiehet

Toiminnantarkastajina toimineet Toivo Kallioniemi ja Taisto Myllymäki, varalla Tuure Rajaniemi

ja Markku Järvenpää.

Toivo Kallioniemi anonut eroa tehtävästä.Tilalle valittiin Mika Lehtonen  Muuten samat henkilöt jatkavat.

 • Metsästysseuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Liittymismaksu ollut 50€ ja jäsenmaksu 40€/v, maanvuokranneilta 20€/v

Vuosikortti 100€ niille jotka eivät pääse jäseniksi. Puheenjohtaja myöntää vuodeksi/kerta

Kortti ei oikeuta metsästämään sorkkaeläimiä paitsi villisika.

Kovaa keskustelua oli että pitäisikö muuttaa kaikille samaksi jäsenmaksut, mutta lopulta päädyttiin siihen että pidetään maksut entisellään, mutta kaikkien maksettava jäsenmaksu. Ei enää vapaajäseniä.

 • Jäsenanomukset/poistot

Yksi uusi jäsen ja muutama poistettava.

 • Muut asiat
 • 92 pienpetoa ilmoitettu kisaan.

       Tulokset:

 1. Kari Järvinen
 2. Matti Huvila
 3. Mikko Keskinen ja Markku Saarimäki

Kisaa päätettiin jatkaa entiseen malliin edelleen.

 • Hirviporukan vetäjäksi valittiin Mika Saarimäki
 • Jäsenrekisteritunnukset puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle
 • Majava-alueet: Iso-Liesjärvi, Pahajoki Mäenniemen lampi ja Soukanpuro
 • Sääntötyöryhmään valittiin Mika Saarimäki, Jarmo Smura, Marko Hautala, Sanna Kallioniemi, Tanja Potila ja Jarkko Lampimäki. Työryhmä tekee sääntöesityksen seuran uusiksi säännöiksi.