Jäsenanomus

Töysän Metsästysseura ry: IIe


Anon metsästysseuranne jäsenyyttä. Samalla sitoudun noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, metsästyksestä annettuja lakeja ja asetuksia sekä hyviä metsästys- ja metsästäjätapoja. Samalla sitoudun osallistumaan riistanhoitotyöhön ym. seuran toimintaan.

* merkityt kohdat ovat pakollisia.

Etunimet ja sukunimi.
Arvo tai ammatti.
Syntymäpaikka ja -aika.
Puhelinnumero.
Lähiosoite.
Postinumero ja postitoimipaikka.
Onko hakija kuulunut tai kuuluuko muihin metsästysseuroihin? Mihin ja mistä saakka?
Mitä tuomari- ym.metsästysalan pätevyyksiä hakija omaa?
Mitä metsästystä hakija pääasiassa harjoittaa?
Harrastukset riistanhoitotyössä kennel-, metsästysammunta- ym. metsästykseen liittyvä toiminta?
Mitä metsästys- ja riistanhoitoaluetta - lohkoa hakija tulisi pääasiassa käyttämään?
Kuuluuko ja ketä saman perheen muita jäseniä tähän seuraan?
Jos muutan pois seuran alueelta, sitoudun eroamaan jäsenyydestä samanaikaisesti ellei minulla ole metsästysmaata Töysän Metsästysseuran alueella.
Kahden jäsenen, jotka ovat olleet seurassa jäseninä mieluummin jo vähintään viisi vuotta perusteltu suositus hakijasta:
Johtokunnan kokouksen kanta asiasta:
Metsästysseuran yleisen kokouksen päätös asiasta:
CAPTCHA