Kesäkokousasioita

5§ Rauhoitusalueet

Sorsastukselta: Töysänjoki, Ponnenjärven ja rautatiesillan välinen alue, Särkilampi ja Vierulampi

(2000- 2024) talojen läheisyyden vuoksi ja Kosolanjärvi. Jokitien varressa olevilla kuhalammikoilla

veteen ampuminen kielletty. Sorsia varten tehdyille sorsalammille ei saa mennä ilman omistajan lupaa.

Keskusteltiin voisiko Vierulammen rauhoituksen purkaa jo. Tuli kahdenlaisia mielipiteitä, joten äänestettiin. Äänestyksen tuloksena rauhoitus jatkuu edelleen.

Pienriistanmetsästykseltä: Pururata 150m leveydeltä. Lintukalliontie- Metsästysmajantie-

J Herralan metsäautotie- Isokalliontie välinen alue. Kenneljaosto ilmoittaa tekstiviestillä koemaastoja koskevat rauhoitukset tarvittaessa. Isommat kokeet ilmoitetaan lehdessä.

Pettunevalle ei ajeta autolla Paavolan peltotietä pitkin. Tiellä on kieltomerkki.

Ei muutoksia rauhoitusalueisiin.

6§ Metsästysajat

Sorsastus: klo 6-23 ja valtion määräämät ajat. Keskusteltiin pitäisikö kellonajaksi muuttaa 6-22, koska tulee pimeys, mutta päädyttiin tulokseen että ei muuteta, jokaisen oma harkinta milloin vielä näkee varmistua lajista.

Metsäkanalinnut: Riistakeskuksen määräämät ajat

Jänis: valtion määräämä aika, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa

Kauris: Kauriin metsästyksessä käytetään valtion aikaa. Mikäli lunta tulee paljon johtokunta voi päättää metsästyksen aikaisemmin. Kaurispukin kevätjahti hyväksytään.

Suurpetojen pyyntiin osallistutaan jos saadaan alueelle lupia.

Joulurauha kaikelta metsästykseltä 24- 25.12.

7§ Saaliskiintiöt

metsäkanalinnut: 3 mustaa, joista yksi voi olla metso.

pyyn ja kyyhkyn metsästyksessä ei kiintiötä

Jänis: kiintiöstä vapaa, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa

Kanadanmajava: Puheenjohtajalle tekstiviesti jos on menossa. Tarvittaessa johtokunnan jäsen käy tarkastamassa.

Metsäkauris: Kiintiöstä vapaa. 1 kevätpukki/metsästäjä

Kaurisjahdin yhteyshenkilönä toimii Mikael Purmonen, hänelle ilmoitus kaadosta niin saadaan seurattua saalistilannetta.

8§ Vieraskortit

Sorsastusmaksu 20€/pv, kausikortti kyyhky + sorsa 50€, maksutositteessa mainittava isännän

nimi. Jakokunnan osakkaan ja metsästysseuran jäsenen sorsalupa maksu 4€. Myös jakokunnan osakkaan on mainittava isännän nimi.  Sorsalupa sisältää kyyhkyn metsästyksen, vesistöjen rannoilla ylilentävät kyyhkyt.

Kaurispäiväkortti 25€ tai 35€/2 peräkkäistä päivää

Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen päiväkortti 10€/pv tai 15€/2 peräkkäistä päivää. Ei kiintiötä.

Pienpetojen ja varislintujen metsästykseen ei tarvita päiväkorttia. Seuran jäsen oltava mukana.

Majavan pyynnin päiväkortti 20€/2 peräkkäistä päivää. Seuran jäsen oltava mukana.

Päiväkortti maksettava pankkiin ennen metsästystä.

Kausivieraskortti 100€ niille jotka eivät pääse jäseniksi. Johtokunta tai puheenjohtaja myöntää kaudeksi kerrallaan. Ei sisällä sorkkaeläimiä, paitsi villisian.  

3 vierasta/isäntä.

9§ Suurpetojahteihin osallistuminen ja Töysän metsästysseuran vetäjä suurpetojahdeissa

Osallistutaan jahtiin. Vetäjänä toimii Pertti Julku.

11§ Uudet säännöt

Käytiin keskustelua säännöistä. Uudet sääntöehdotukset ovat netissä vanhojen sääntöjen joukossa sulkuihin laitettuna. Saa käydä tutkimassa ja kertoa ehdotuksia talvikokoukseen mennessä. Uudet säännöt päätetään talvikokouksessa.

12§ Muut asiat

  • Hirvimiesten kokous majalla 20.9.2020 klo 17.00. Kaikkien hirvimetsälle aikovien on oltava paikalla ainakin edustajan kautta, paperit mukaan. Ilmoittautumiskaavake myös.
  • Peurapalaveri kesäkokouksen jälkeen. Ilmoittautumiset kokoukseen mennessä.
  • Karhupalaveri: 19.8.2020 klo 18 majalla, jahtiin lähteville.
  • Majava-alueita: Vanhat alueet ja Mäenniemenlampi. Puheenjohtajalle ilmoitus kun on menossa.
  • Johtokunnalle uusi jäsen edesmenneen tilalle. Valittiin Horst-Sanders Kahre

 

Seuran jäsenmaksu tulee maksaa omatoimisesti pankkiin 40€/v ja maanvuokraaja 20€/v

FI83 4924 1050 0002 00                                 FI36 5485 0240 0126 93