Kesäkokousasioita

  • Rauhoitusalueet
Sorsastukselta: Töysänjoki, Ponnenjärven ja rautatiesillan välinen alue, Särkilampi,Kosolanjärvi. Vierulampi  puretaan rauhoitus
(2000- 2024) talojen läheisyyden vuoksi . Jokitien varressa olevilla kuhalammikoilla
veteen ampuminen kielletty. Sorsia varten tehdyille sorsalammille ei saa mennä ilman omistajan lupaa.
Pienriistanmetsästykseltä: Pururata 150m leveydeltä. Lintukalliontie- Metsästysmajantie-
J Herralan metsäautotie- Isokalliontie välinen alue. Kenneljaosto ilmoittaa tekstiviestillä koemaastoja koskevat rauhoitukset tarvittaessa. Isommat kokeet ilmoitetaan lehdessä.
Pettunevalle ei ajeta autolla Paavolan peltotietä pitkin. Tiellä on kieltomerkki.
  • Metsästysajat
Sorsastus: klo 6-23 ja valtion määräämät ajat.
Metsäkanalinnut: Riistakeskuksen määräämät ajat
Jänis: valtion määräämä aika, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa
Kauris: Kauriin metsästyksessä käytetään valtion aikaa. Mikäli lunta tulee paljon johtokunta voi päättää metsästyksen aikaisemmin. Kaurispukin kevätjahti hyväksytään.
Suurpetojen pyyntiin osallistutaan jos saadaan alueelle lupia. 2 lupaa saatu alueelle, palaveriaika laitetaan nettiin kun se ilmoitetaan.
Joulurauha kaikelta metsästykseltä 24- 25.12.
  • Saaliskiintiöt
metsäkanalinnut: 1 mustametso ja 2 mustaateertä.
pyyn ja kyyhkyn metsästyksessä ei kiintiötä
Jänis: kiintiöstä vapaa, johtokunnalla oikeus rajoittaa tarvittaessa
Kanadanmajava: Puheenjohtajalle tekstiviesti jos on menossa. Tarvittaessa johtokunnan jäsen käy tarkastamassa.
Metsäkauris: Kiintiöstä vapaa. 1 kevätpukki/metsästäjä
Kaurisjahdin yhteyshenkilönä toimii Mikael Purmonen, hänelle ilmoitus kaadosta niin saadaan seurattua saalistilannetta.
  • Vieraskortit
Sorsastusmaksu 20€/pv, kausikortti kyyhky/sorsa 50€, maksutositteessa mainittava isännän
nimi. Jakokunnan osakkaan ja metsästysseuran jäsenen sorsalupa maksu 4€. Myös jakokunnan osakkaan on mainittava isännän nimi. Sorsalupa sisältää kyyhkyn metsästyksen, vesistöjen rannoilla ylilentävät kyyhkyt.
Kaurispäiväkortti 25€ tai 35€/2 peräkkäistä päivää
Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen päiväkortti 10€/pv tai 15€/2 peräkkäistä päivää. Ei kiintiötä.
Pienpetojen ja varislintujen metsästykseen ei tarvita päiväkorttia. Seuran jäsen oltava mukana.
Majavan pyynnin päiväkortti 20€/2 peräkkäistä päivää. Seuran jäsen oltava mukana.
Päiväkortti maksettava pankkiin ennen metsästystä.
Kausivieraskortti 100€ niille jotka eivät pääse jäseniksi. Johtokunta tai puheenjohtaja myöntää kaudeksi kerrallaan. Ei sisällä sorkkaeläimiä, paitsi villisian.
3 vierasta/kerta/isäntä.
  • Muut asiat
- Hirvimiesten kokous majalla 26.9.-21 klo 17:00. Kaikkien hirvimetsälle aikovien on oltava paikalla ainakin edustajan kautta, paperit mukaan. Ilmoittautumiskaavake myös.
- Peurakokous 22.8. klo 18 majalla. Viimeinen ilmoittautuminen kokouksessa.
- Karhupalaveri: Ilmoitetaan netissä kun tulee tieto milloin palaveri on.
- Majava-alueita: Tarpeen mukaan katsotaan alueita missä on majavista ongelmia ja kohdennetaan jahti sinne. Puheenjohtajalle ilmoitus kun on menossa.