Vuosikokouspäätöksiä

TÖYSÄN METSÄSTYSSEURA RY                                                                      Pöytäkirja
Aika ja paikka: 5.2.2023 klo 17 Töysä-talolla
1§ Kokouksen avaus
Kokouksen avasi pj Marko Hautala klo 17.05.
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Hautala ja sihteeriksi Timo Kiviniemi.
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli kahdessa lehdessä: Viiskunta ja Lakeuden portti.  Seuran netti sivuilla ja Whatsup – ryhmässä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
                      Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Pertti Julku, Eino-Matti Jokela
Vahvistetaan kokouksen esityslista
                      Vahvistettiin kokouksen esityslista
 Toimintakertomus 2022 ja tilinpäätös kuluneelta toimintavuodelta
                      Käytiin läpi toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022. .
7§ Toiminnantarkastuskertomuksen esittely
                      Käytiin läpi toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022. 
8§ Päätetään tilija vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
Kokous päätti myöntää tili- ja vastuuvapauden johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
9§ Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
                      Johtokunnan Puheenjohtajaksi valittiin: Marko Hautala
10§ Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali 2023–2025
Erovuorossa: Horst-Sanders Kahre jatkaa, Haavisto Mika jatkaa, Purmonen Mikael ja Juha Vainionpää jatkaa.  Purmonen Mikaelin tilalle Vainio Jani.
Puheenjohtaja                    Marko Hautala                                                              
Varapuheenjohtaja             Timo Kiviniemi
Jäsenet                              Jokela Eino-Matti, Pertti Julku, Keijo Könni, Shemeikka Seppo, Lehtonen Teppo,
                                           Kallioniemi Janne, Lavila Joonas, Horst-Sanders Kahre, Vainio Jani, Haavisto Mika,
                                           Vainionpää Juha
11§ Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehen valinta
Toiminnantarkastajana on toiminut: Lehtonen Mika ja hänen varahenkilönä Valakari Risto.
Toiminnantarkastajina jatkaa: Lehtonen Mika ja hänen varahenkilönä Valakari Risto.
12§ Toimintaja riistanhoitosuunnitelma 2023, talousarvio ja toimihenkilöiden kulukorvaukset 2023
Hyväksyttiin Toiminta- ja riistanhoito suunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2023. Tarkastetaan liiton jäsenistön päällekkäisyysmaksut.
Maanomistajille riistapellon siemeniä 100€ edestä. Tuomo Sorvalilta kauraa.
Palkkiot ovat olleet: pj:400 €, sihteeri: 350 €, rahastonhoitaja: 300 € ja maanvuokrasopimusrekisterin ylläpitäjä: 300 €. Pysyvät samana.
13§ Määrätään yhdistyksen liittymisja jäsenmaksujen suuruus
Liittymismaksu: 50 €, Jäsenmaksu: 40 €, Jäsenmaksu maanvuokraaja: 20 €
Vuosikortti: 100 €, Pienpetokortti vuodeksi 40 €
14§ Valitaan tarpeelliset jaostot
Ampuma: Ahola Veijo, Haakana Jussi, Haavisto Mika, Hautakangas Seppo, Kahre Horst-Sanders, Kleimola Timo, Pienimäki Hannu, Vainio Jani, Smura Jarmo
Hirvi: Hautala Pasi, Heikkilä Markku, Julku Pertti, Lehtonen Teppo, Mannila Jussi, Rajala Matti, Shemeikka Seppo
Kennel: Aho Petri, Haakana Jussi, Huvila Jouni, Jokela Eino-Matti, Julku Pertti, Julku Topias, Kallioniemi Sanna, Nokelainen Tero
15§ Jäsenanomukset
Jäsenanomuksia saapui 17 joista jäseniksi valittiin 11.
16§ Muut asiat
Kesällä 2023 ampuradan vallin korottaminen, tulee kustannuksia, lähinnä konetöistä.
Hirvitornien teko kesällä 2023. Ilmoitetaan tarkemmin ajankohta.
17§ Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18